Betrokken doorzetters

Ramakers Familierecht & Mediation is een klein, oplossingsgericht team. Hierdoor zijn wij in staat om snel en effectief te handelen. Wij streven, waar mogelijk, naar een oplossing in onderling overleg. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, procederen wij voortvarend.

Iedere zaak is uniek. Cliënten kunnen rekenen op een persoonlijke aanpak, waarbij belangen professioneel en gewetensvol worden behartigd. Samen bepalen wij de strategie en de aanpak van een zaak. Onze cliënten worden zorgvuldig voorgelicht over de mogelijkheden en kansen. Daarbij maken wij het niet mooier dan het is, om teleurstelling achteraf te voorkomen. 

Elles Ramakers

Elles Ramakers is een betrokken advocaat, gespecialiseerd in personen- en familierecht, jeugdrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Zij is tevens geregistreerd mediator bij de Mediation Federatie Nederland (MfN-registermediator), accreditatie familierecht. 
Elles wordt regelmatig door de rechtbank benoemd als bijzonder curator in afstammingszaken. In die functie behartigt zij de belangen van het kind en adviseert de rechtbank over de te nemen beslissing. Tevens voldoet zij aan de deskundigheidseisen van de Raad voor Rechtsbijstand, op het gebied van personen- en familierecht, het jeugdrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht.
Naast haar werkzaamheden als advocaat is Elles universitair docent privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en advocaat-docent aan de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Boven alles is Elles moeder, partner, vriendin en collega. Familie en vrienden zijn voor haar belangrijk. Dat maakt dat zij zich goed kan invoelen in de enorme impact die ingrijpen in een familieleven met zich meebrengt.

Specialisaties:

  • Personen- en familierecht
  • Jeugdrecht
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Mediation
  • Psychiatrisch patiëntenrecht

Ger de Winther

Ger de Winther is van 1991 tot 2018 werkzaam geweest als advocaat. Vanaf 2018 is zij juridisch adviseur op het gebied van het personen- en familierecht en het jeugdrecht. Tevens is zij lid van de Klachtencommissie Combinatie Jeugdzorg. 
Naast juridisch adviseur is zij buitenpromovendus bij Maastricht University, waar zij samen met Elles Ramakers onderzoek doet naar de rechtsbescherming van ouders die te maken krijgen met kinderbeschermingsmaatregelen. Daarbij richten zij zich met name op het recht van contra-expertise.
Ger is deskundig en professioneel, kordaat in haar communicatie en oprecht betrokken en toegankelijk in haar werkwijze. Dit maakt dat haar cliënten al snel het vertrouwen hebben er niet alleen voor te staan.

Specialisaties:

  • Personen- en familierecht
  • Jeugdrecht
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Mediation