Belangen worden professioneel en gewetensvol behartigd.

Heldere tarieven voor het best
mogelijke resultaat

Iedere zaak is uniek. Cliënten kunnen rekenen op een op maat gesneden aanpak van hun zaak, waarbij belangen professioneel en gewetensvol worden behartigd. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om het best mogelijke resultaat te bereiken. De kleinschalige opzet maakt een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs mogelijk.

Zaken worden zowel behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op betalende basis.

Indien je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hoef je de advocaatkosten niet zelf te betalen. De Raad voor Rechtsbijstand kan je daarover nader informeren. Indien je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dien je wel een eigen bijdrage te betalen, die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Naast deze eigen bijdrage dien je rekening te houden met bijkomende kosten: griffierechten in geval van een procedure en eventuele kosten voor het opvragen van uittreksels. In sommige gevallen kun je (een deel van) deze kosten vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Indien het Juridisch Loket een diagnosedocument afgeeft voor je zaak ontvang je bovendien een korting op de eigen bijdrage.

Indien je niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dien je de advocaatkosten zelf te betalen. In het kennismakingsgesprek worden heldere en duidelijke afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief en over de wijze van declareren. Het standaarduurtarief bedraagt € 225,00 per uur, te vermeerderen met BTW. In geval van een beperkte draagkracht kan dit tarief worden bijgesteld. Je ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden in de voorafgaande maand.

Ramakers Familierecht & Mediation beperkt elke aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Ramakers Familierecht & Mediation heeft geen derdenrekening.